Tag Archives: دستگاه تصفیه هوا

دستگاه تصفیه هوا و ضدعفونی کننده محیط(روناپاک)

دارای تائیدیه و مجوز ساخت و فروش وزارت بهداشت و درمان(مدل A200) دارای تائیدیه انستیتو پاستور و دانشگاه علوم پزشکی تهران همگام با استاندارد های روز دنیا و تست شده با بالاترین سطوح استاندارد موثر در حذف کامل آلودگی ، ذرات هوا و فلزات سنگین از بین برنده ویروس، قارچ، باکتری(عوامل بیماریزا) و بوهای نامطبوع […]