Tag Archives: دستگاه کربوکسی تراپی

دستگاه کربوکسی تراپی

دستگاه کربوکسی تراپی این دستگاه همانند یک پمپ تزریق عمل می نماید و مقدار سرعت و حجم گاز CO2 مورد نیاز در هر بافت را تنظیم و به بافت اعمال می نماید روش کربوکسی تراپی: در این روش گازCO2 (دی اکسید کربن)در بافت تزریق و از اثرات مطلوب ثانویه ناشی از تزریق این گاز استفاده […]